Välkommen till GLB Åtgärdsprogram

Här hittar du information om mina vägledningshäften (2017) som bl a utgår ifrån Skolverkets allmänna råd och kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Materialet innehåller många konkreta exempel. Mina häften och blanketter används runt om i landet. Här kan du även läsa om häftet "Hälsofrämjande skolutveckling" (2018) baserat på framgångsfaktorer inom forskning.
På hemsidan kan du också läsa mer om de tjänster som jag erbjuder. Jag leder studiedagar och fortbildning, är moderator samt ger processtöd och handledning inom områdena.
  • Skapa en tillgänglig lärmiljö i praktiken
  • Göra extra anpassningar, ge särskilt stöd och att upprätta åtgärdsprogram
  • Nå ökad måluppfyllelse via generella förmågor i kunskapskraven
  • Skapa hälsofrämjande skolutveckling
  • Utveckla elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete
Jag är specialpedagog, pedagogisk handledare, författare och föreläsare. Jag är anlitad på nationella konferenser, har olika uppdrag inom såväl kommunala som fristående verksamheter. Jag har haft uppdrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten och har varit anlitad som expert av Skolverket. Jag besvarar frågor som expert på www.elevhalsan.se

Vägledning för grundskolan

Beställ  (110 kr)

Vägledning för gymnasieskolan

Beställ  (110 kr)

Vägledning för vuxenutbildningen

Beställ  (75 kr)

Hälsofrämjande skolutveckling

Beställ  (90 kr)
Efter att ha läst häftet beslöt vi i dialog med vår förvaltningschef att inbjuda Gudrun som föreläsare. Först en halvdag för Lidingös alla skolledare och därefter för specialpedagogerna, speciallärarna och övrig elevhälsopersonal. Beslut fattades att hela kommunen skulle använda GLB-häftena. Nästa steg var tre stora centrala föreläsningar så att all skolpersonal fick ta del av både häftet och Gudruns föreläsning.

Lena Andersson, chef Stöd och hälsa, Utbildningsförvaltningen, Lidingö Heléne Lännerholm, Specialpedagog inom Stöd och hälsa, Lidingö

"Tack för en enormt givande dag: Konkret, utrymme för reflektioner, diskussioner, frågor och ett materiel som vi alla känner är otroligt användbart i vårt fortsatta arbete. Jag är verkligen glad för att vi fick ditt namn ifrån Specialpedagogiska myndigheten och att det ledde till vår studiedag idag. Tack än en gång!"

John Eriksson, specialpedagog, Ormstaskolan i Vallentuna

Design by SQEEAK Consulting   V6.0.0