Välkommen till GLB Åtgärdsprogram

Här hittar du information om mina utskriftsbara e-böcker. De utgår från aktuella styrdokument samt andra skrifter från Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolinspektionen och forskning inom området. E-böckerna innehåller många konkreta exempel.
På hemsidan kan du också läsa mer om de tjänster som jag erbjuder. Jag föreläser, leder studiedagar och utbildningsinsatser, samt ger processtöd och handledning inom områdena: processtöd och handledning inom områdena.
  • Skapa en tillgänglig lärmiljö i praktiken
  • Göra extra anpassningar, ge särskilt stöd och att upprätta åtgärdsprogram
  • Bli professionell i hantverket att utarbeta utredningar och åtgärdsprogram
  • Nå ökad måluppfyllelse via generella förmågor i läroplanen
  • Skapa hälsofrämjande skolutveckling
  • Utveckla elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete
Jag är specialpedagog, pedagogisk handledare, författare och föreläsare. Jag är anlitad på nationella konferenser, har olika uppdrag inom såväl kommunala som fristående verksamheter. Jag har haft uppdrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten och har varit anlitad som expert av Skolverket. Jag besvarar frågor som expert på www.elevhalsan.se

Beställ  (135 kr)
Beställ  (135 kr)
Beställ  (135 kr)
Beställ  (110 kr)
Beställ  (75 kr)
Beställ  (90 kr)
Beställ  (135 kr)
Efter att ha läst häftet beslöt vi i dialog med vår förvaltningschef att inbjuda Gudrun som föreläsare. Först en halvdag för Lidingös alla skolledare och därefter för specialpedagogerna, speciallärarna och övrig elevhälsopersonal. Beslut fattades att hela kommunen skulle använda GLB-häftena. Nästa steg var tre stora centrala föreläsningar så att all skolpersonal fick ta del av både häftet och Gudruns föreläsning.

Lena Andersson, chef Stöd och hälsa, Utbildningsförvaltningen, Lidingö Heléne Lännerholm, Specialpedagog inom Stöd och hälsa, Lidingö

"Tack för en enormt givande dag: Konkret, utrymme för reflektioner, diskussioner, frågor och ett materiel som vi alla känner är otroligt användbart i vårt fortsatta arbete. Jag är verkligen glad för att vi fick ditt namn ifrån Specialpedagogiska myndigheten och att det ledde till vår studiedag idag. Tack än en gång!"

John Eriksson, specialpedagog, Ormstaskolan i Vallentuna

Design by SQEEAK Consulting   V7.1.0