Studiedagar, workshops och föreläsningar

Olika upplägg finns för såväl halvdagar, heldagar samt för fortbildningspaket inom områdena
  • Skapa en tillgänglig lärmiljö i praktiken
  • Göra extra anpassningar, ge särskilt stöd och att upprätta åtgärdsprogram
  • Nå ökad måluppfyllelse via generella förmågor i kunskapskraven
  • Utveckla elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete
  • Skapa en hälsofrämjande skola för alla parter
Exempel ”Göra extra anpassningar, ge särskilt stöd och att upprätta åtgärdsprogram” Presentation av Skolverkets allmänna råd – Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014), samt den bakomliggande forskningen. Stegen i arbetsprocessen med extra anpassningar och åtgärdsprogram gås igenom och konkretiseras. Generella förmågor i kunskapskraven som kan få stor betydelse för elevers måluppfyllelse presenteras också. Föreläsningen följs av reflekterande samtalsövningar utifrån avidentifierade elevexempel. Många skolor väljer att låta personalen få fyra timmar innan studiedagen för att läsa in Vägledningshäftet. Personalens tankar och reflektioner om häftet följs då också upp under dagen.

"Jag tycker att studiedagen var oerhört stimulerande och tankeväckande för att diskutera, synliggöra och uppmärksamma det arbete som vi redan gör och som vi kan utveckla."

Petter Bixo, lärare på Manillaskolan, SPSM

"Jag tycker att dagen absolut är nödvändig. Du är tydlig och intressant att lyssna på."

Annica Tengvall, restauranglärare, Torsbergsgymnasiet

"Studiedagen har varit lärorik, omväxlande och med ett bra tempo. Dagen har engagerat alla i en process som har möjlighet att fortsätta även när studiedagen är över."

Bertil Wennström, rektor, Nybodabergets enhet

"Gudrun lyckas vidga perspektivet och koppla ihop åtgärdsprogram med goda lärandemiljöer, ledarskap i klassrummet och skolutveckling... Utvärderingen av fortbildningen visar att deltagarna verkligen har uppskattat innehållet, arbetssättet och Gudrun som kursledare...

Inga-Lill Tingström, Verksamhetschef för Huddinges grundskolor

Design by SQEEAK Consulting   V6.0.0